Despre noi

Societatea comercială CUPLAJE PROD SRL este specializată în producția și recondiționarea cuplajelor si frânelor electromagnetice.

Colectivul societății este format in totalitate din personal calificat, provenind de la Întreprinderea Mecanică Cugir, unitate industrială cu o veche tradiție in domeniu și recunoscută pe plan intern si internațional pentru priceperea și profesionalismul oamenilor care au lucrat aici de-a lungul anilor. Î.M. Cugir a fost singura fabrică producătoare de cuplaje si frâne electromagnetice din Romania, înainte de 1989.

Directorul general al societății este d-nul ing. ec. Cornel CORNEA, care în trecut a lucrat ca șef al secției de cuplaje electromagnetice, șef producție și ulterior director comercial al Î.M. Cugir.

În funcția de șef contabil al societății este d-nul ec. Dorin ALBU, care de asemenea a lucrat la Î.M. Cugir ca șef al departamentului de resurse umane.

Proiect de finanțare

uniunea_europeana_logo guvernul_romaniei_logo instrumente_structurale

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”

co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

COMUNICAT DE PRESĂ

Titlul comunicatului de presă

“Modernizarea procesului de producţie pentru fabricarea de cuplaje şi frâne electromagnetice”

 SC Cuplaje Prod SRL, cu sediul în Cugir, Str. 21 Decembrie 1989, nr. 1, Jud. Alba

a derulat, începând cu data de 31.10.2013, proiectul “Modernizarea procesului de producţie

pentru fabricarea de cuplaje şi frâne electromagnetice”, co-finanţat prin

Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu

Ministerul Economiei, în calitate de Autoritate de Management.

Valoarea totală a proiectului este de 796563,45 lei, din care asistenţa financiară

nerambursabilă este de 450414,45 lei.

Proiectul s-a implementat în localitatea Cugir pe o durată de 12 luni.

Obiectivul proiectului îl reprezintă eficientizarea activităţii de producţie a societăţii

prin achiziţia de utilaje crearea de locuri de muncă şi instruirea de personal.

Principalele rezultate ale proiectului sunt: achiziţia a 5 utilaje, recepţionate şi puse în

funcţiune, angajarea a 4 persoane şi instruirea acestora, precum şi asigurarea unui

management eficient al proiectului şi a informării şi pubicităţii proiectului.

Detalii suplimentare puteţi obţine de la: SC Cuplaje Prod SRL, cu sediul in Cugir,

Str. 21 Decembrie 1989, nr. 1, cod poştal 515600, Jud. Alba

Nume persoană contact: Cornea Cornel

Funcţie: Director General

Tel. 0258751313, Fax: 0258751313, e-mail: administrator@cuplaje-prod.ro

Referințe

Societatea noastră produce și recondiționează cuplaje și frâne electromagnetice pentru un număr mare de unități industriale din România. Menționăm aici doar pe câțiva dintre cei mai importanți clienți ai nostri, cu care am colaborat foarte bine.

Stimin Industries Oradea US Govora Ciech Confind Cămpina

Neptun Câmpina Upetrom 1 Mai Ploiesti UMEB Astra Vagoane Arad

UNIO